ANH NGỮ THIẾU NHI

SUPER KIDS

” NỀN TẢNG ANH NGỮ VỮNG CHẮC

  NGAY TỪ BƯỚC KHỞI ĐẦU “

     *Dành cho học viên từ 6 – 11 tuổi

anh-ngu-thieu-nhi-ama-tan-phu
anh-ngu-thieu-nhi-ama-tan-phu
anh-ngu-thieu-nhi-ama-tan-phuanh-ngu-thieu-nhi-ama-tan-phu
anh-ngu-thieu-nhi-ama-tan-phu
anh-ngu-thieu-nhi-ama-tan-phu

Cambridge Starters, Movers, Flyers là những chứng chỉ quốc tế đầu tiên trên con đường chinh phục Anh ngữ của các bạn nhỏ.

  • Starters giúp trẻ xây dựng sự tự tin khi mới bắt đầu làm quen với tiếng anh.

  • Movers giúp trẻ phát triển sự tự tin trong tiếng Anh cũng như xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ.

  • Flyers giúp trẻ hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho việc sử dụng tiếng Anh ở mức độ khó hơn.

 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

                                      Trung tâm anh ngữ AMA Tân Phú

Địa chỉ: 123A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
Hotline: (028) 39 737 150
Mail: ao@amatanphu.edu.vn
Website: amatanphu.edu.vn
                           
                                       Fanpage                                                 Zalo OA

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm anh ngữ AMA Tân Phú

Địa chỉ: 123A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
Hotline: (028) 39 737 150
Mail: ao@amatanphu.edu.vn
Website: amatanphu.edu.vn
                        
              

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm anh ngữ AMA Tân Phú

Địa chỉ: 123A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh,
Tân Phú, TP. HCM
Hotline: (028) 39 737 150
Mail: ao@amatanphu.edu.vn
Website: amatanphu.edu.vn