TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

TEENS

 

Giáo trình chuẩn Mỹ

Học tiếng anh thông qua kiến thức Khoa học – Xã hội

Định hình tính cách và phát triển kỹ năng học thuật cho du học

    *Dành cho học viên trên 10.5 tuổi

 
tieng-anh-thieu-nien-ama-tan-phu
tieng-anh-thieu-nien-ama-tan-phu
tieng-anh-thieu-nien-ama-tan-phu
  • Khởi động tiếng anh giao tiếp cơ bản qua ngôn ngữ nói, viết, kể chuyện và đóng kịch.

  • Xây dựng toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng học thuật.

  • Đào sâu kỹ năng tiếng anh thông qua việc kỹ năng viết sáng tạo.

  • Kết hợp kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức học thuật và khả năng tư duy phản biện để nghiên cứu, viết báo cáo và biện luận.

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

                                      Trung tâm anh ngữ AMA Tân Phú

Địa chỉ: 123A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
Hotline: (028) 39 737 150
Mail: ao@amatanphu.edu.vn
Website: amatanphu.edu.vn
                           
                                       Fanpage                                                 Zalo OA

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm anh ngữ AMA Tân Phú

Địa chỉ: 123A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
Hotline: (028) 39 737 150
Mail: ao@amatanphu.edu.vn
Website: amatanphu.edu.vn
                        
              

 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm anh ngữ AMA Tân Phú

Địa chỉ: 123A Nguyễn Sơn, Phú Thạnh,
Tân Phú, TP. HCM
Hotline: (028) 39 737 150
Mail: ao@amatanphu.edu.vn
Website: amatanphu.edu.vn